Πρόεδρος ΝΑΟΒ –  Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος

– Αντιπρόεδρος ΝΑΟΒ – Ηλίας Βασιλειάδης

Ταμίας ΝΑΟΒ Καμαρωτός Κώστας

Γενικός Γραμματέας Λούντρας Γιώργος
Εφορος Λιμένος Κατέκος Χριστόφορος

 

Εφορος  Ανοιχτής Θάλασσας ΝΑΟΒ Γιουβάνογλου Θεόδωρος

Έφορος Τριγώνου Γκρέτσος Κωνσταντίνος

‘Εφορος Δημ Σχέσεων  Ζαχαριάδης Βασίλειος

Μέλος Παναγιώτης Δημαράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφη στισ ενημερωσεισ απο τον ΝΑυτικο Αθλητικο Ομιλο Βουλασ