Πρόεδρος ΝΑΟΒ –  Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος ΝΑΟΒ – Ηλίας Βασιλειάδης

 

Γενικός Γραματέας Γιώργος Λούντρας

 

Tαμίας Κώστας Καμαρωτός

 

 

 

Εφορος λιμένος Κατέκος Χριστόφορος

Έφορος Ανοιχτής Θαλάσσης  Γιουβάνογλου Θεόδωρος

    Έφορος Ανοιχτής Θαλάσσης  Γιουβάνογλου Θεόδωρος

 

 

 

Έφορος Τριγώνου Γκρέτσος Κωνσταντίνος
‘Εφορος Δημ Σχέσεων  Ζαχαριάδης Βασίλειος
Μέλος Παναγιώτης Δημαράς