​​

Πρόεδρος :
Χριστόφορος Κατέκος

Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Δήμου
 

Αντιπρόεδρος :
Αθανάσιος Ανδρόνικος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:
Ιωάννα Βαμβακάρη

Επίτιμος Πρόεδρος :  Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος

Εφορος Εγκαταστάσεων Νικόλαος Παντοσίτης

Ταμίας  : Καμαρωτός Κώστας

Εφορος  Ανοιχτής Θάλασσας:
Γιουβάνογλου Θεόδωρος

Έφορος Τριγώνου
Γκρέτσος Κωνσταντίνος