​​

Πρόεδρος Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος

Εφορος Εγκαταστάσεων Νικόλαος Παντοσίτης

Ταμίας   Καμαρωτός Κώστας

Γενικός Γραμματέας Λούντρας Γιώργος

Έφορος Τριγώνου
Γκρέτσος Κωνσταντίνος

Εφορος  Ανοιχτής Θάλασσας  Γιουβάνογλου Θεόδωρος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:
Λαυρέντης Παρασκευαίδης

Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού : Νικόλαος Δήμου