Το νέο Διοικητικό συμβούλιο το Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας

Ιανουάριος 2019   Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Πρόεδρος :  Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

 

 

 

 

Αντιπρόεδρος & Έφορος Εγκαταστάσεων :   Ηλίας Βασιλειάδης

Γενικός Γραμματέας :  Γεώργιος Λούντρας    

 

 

 

 

 

Ταμίας :   Κωνσταντίνος Καμαρωτός 

 

 

 

 

 

Έφορος Ανοικτής Θάλασσας:   Θεόδωρος Γιουβάνογλου 

 

 

 

Έφορος Λιμένος :    Χριστόφορος Κατέκος 

 

 

 

 

 

Έφορος Αθλητισμού :  Κωνσταντίνος Γκρέτσος 

 

 

 

 

 

 

Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού :       Νικόλαος Δήμου

 

 

 

 

 

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:                     Λαυρέντης Παρασκευαίδης