Εγκαταστάσεις ΝΑΟΒ

 
  • Ο λιμενίσκος του ΝΑΟΒ αποτελείται από δύο τμήματα με συνολικό θαλάσσιο
  • εμβαδόν περί τα 13 στρέμματα. Το εσωτερικό και μικρότερο τμήμα δημιουργήθηκε το 1952 με εκσκαφές στη ζώνη μεταξύ των γραμμών αιγιαλού και παραλίας που έγιναν από την Διεύθυνση Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού σε συνεννόηση με την τότε διεύθυνση των Δημοσίων Κτημάτων.
  • Τα βάθη θαλάσσης στο τμήμα αυτό είναι μικρά, μεταξύ 0.50μ. και 0.85μ., και επομένως χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ελλιμενισμό μικρών σκαφών. Το εξωτερικό και κύριο τμήμα έχει βάθη μεταξύ 1.80μ. και 3.00μ. και δημιουργήθηκε με την κατασκευή προσήνεμου μόλου συνολικού μήκους 190μέτρων και μέσου πλάτους περίπου 20 μέτρων που κατασκευάστηκε σταδιακά.Ή κατασκευή του ξεκίνησε με ίδιους πόρους και δωρεές μελών.

 • Το 1966 και ολοκληρώθηκε με εργολαβίες της Νομαρχίας Πειραιά το 1991, χρονιά κατά την οποία οι εγκαταστάσεις πήραν την σημερινή τους μορφή. Στο τέλος του μόλου, υπάρχει φάρος σήμανσης της εισόδου του λιμενίσκου που αποτελείται από μεταλλικό στύλο με ερυθρό περίβλεπτο φανό.
  Οι εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ συμπεριλαμβανομένων και των χώρων κρηπιδωμάτων έχουν σήμερα ωφέλιμη έκταση περί τα 11 στρέμματα.
 • Η θαλάσσια ζώνη προσφέρει περί τις 60 θέσεις για μικρά σκάφη και φουσκωτά στον εσωτερικό λιμενίσκο και τα προς ξηρά κρηπιδώματα και περί τις 35 θέσεις για ιστιοφόρα ανοικτής θαλάσσης στο εσωτερικό του κεντρικού λιμενοβραχίονα.Επίσης αποθηκεύονται στην ξηρά σε φορεία περί τα 50 μικρότερα ναυταθλητικά σκάφη (όπως Optimist, Laser, 420, Lightning, Soling, κτλ.). Ο όμιλος διαθέτει επίσης χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων που τους χειμερινούς μήνες χρησιμοποιείται σαν χώρος ανέλκυσης των ιστιοπλοϊκών σκαφών ανοικτής θαλάσσης.

  Στην περιοχή του εσωτερικού λιμενίσκου υπάρχουν μόνιμος γερανός και δύο γλίστρες από  σκυρόδεμα για την καθέλκυση μικρών σκαφών και φουσκωτών. Στο κέντρο του προς την ξηρά κρηπιδώματος και μπροστά στο κτίριο Ναυταθλητισμού βρίσκονται μεγάλη πλωτή γλίστρα και δίπλα ξύλινη προβλήτα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ναυταθλητικών σκαφών.

 • Το 1958 κατασκευάστηκε με έξοδα των μελών μικρό κτίριο για εντευκτήριο του ομίλου και κατοικία του φύλακα με σχέδια του αρχιτέκτονα Ν.Πατέλη συνδυάζοντας πρωτοποριακά για την Ελλάδα στοιχεία σκυροδέματος με παραδοσιακή λιθοδομή.

 • Το κτίριο αυτό ανακαινίστηκε το 1987 πάντα με δωρεές των μελών και συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα.
 • Το 1983 με την βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κατασκευάστηκε και το νέο κτήριο Ναυταθλητισμού που
  περιλαμβάνει αίθουσα διδασκαλίας καθώς και χώρους αποδυτηρίων και υλικού σκαφών. Στο δώμα, που προστατεύεται με τέντες, υπάρχει μικρό κυλικείο για εξυπηρέτηση των μελών και των γονέων των αθλουμένων παιδιών.
  Ο Όμιλος διαθέτει προσωπικό για εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση και φύλαξη των εγκαταστάσεων.