Ενημέρωση Μελών Σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΝΑΟΒ

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού -COVID19- η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΝΑΟΒ δεν θα καταστεί δυνατό να συγκληθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4753/2020 ο Απολογισμός 2020 και ο Προϋπολογισμός 2021 εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΟΒ.

Το ΔΣ του ΝΑΟΒ