Το Σωματείο μας δημιουργήθηκε το 1950 με αρχική ονομασία « Ναυτική Ένωση Βούλας» (Ν.Ε.Β.). Το 1952 το Σωματείο μίσθωσε από τα Δημόσια Κτήματα έκταση στην παραλία της Βούλας απέναντι από την νησίδα Υδρούσα ενώ με την ίδια σύμβαση δόθηκε και άδεια από τα Δημόσια Κτήματα για την δημιουργία λιμενίσκου.

 

Στην συνέχεια μισθώθηκε συμπληρωματική έκταση από την τότε Κοινότητα Βούλας και επί των εκτάσεων αυτών καθώς και επί των χώρων που προέκυψαν από επιχώσεις που έγιναν σε συνδυασμό με τα λιμενικά έργα, δημιουργήθηκαν οι αρχικές εγκαταστάσεις του Ομίλου που το 1969 μετονομάσθηκε σε «Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας» (Ν.Α.Ο.Β.) .

To 1968 ο χώρος που καταλάμβανε τότε ο Όμιλος υπήχθη, στην Διοίκηση και Εκμετάλλευση του Ε.Ο.Τ. και το 1984 η περιοχή του Ομίλου επεκτάθηκε με πρόσθετη ζώνη προς τα Ν. Ανατολικά για επέκταση των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων ξηράς.

Το 1998 η εκμετάλλευση της περιοχής πέρασε στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α.) και τέλος το 2017 στο Δήμο Βούλας.

Ο Όμιλος παραμένει υπεύθυνος για την διαχείριση της περιοχής συνεχώς από το 1952 μέχρι σήμερα.

Τον Μάρτιο του 2004 εκδόθηκε το ΦΕΚ 254 όπου καθορίζονται ζώνες προστασίας,

χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγ. Μαρίνα.

Η περιοχή του ΝΑΟΒ καθορίστηκε πλέον επισήμως σαν περιοχή ναυταθλητικών εγκαταστάσεων παραχωρημένη από δημόσιους φορείς σε αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α αθλητικό σωματείο , μέλος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Στις πρώτες δύο δεκαετίες η αθλητική δραστηριότητα του ομίλου επικεντρώθηκε κυρίως στη κολύμβηση και στην αλιεία και δευτερευόντως στην ιστιοπλοΐα.

Από τις αρχές όμως της δεκαετίας του 1970 η έμφαση μετατοπίστηκε κυρίως στην ιστιοπλοΐα και ξεκίνησε η λειτουργία της πρώτης σχολής για παιδιά της περιοχής.

Την ίδια περίοδο άρχισε και η συστηματική συμμετοχή σκαφών του Ομίλου σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης.

Σήμερα ο ΝΑΟΒ συγκαταλέγεται στους πλέον δραστήριους ναυτικούς ομίλους της Ελλάδος ενώ προσφέρει εκπαίδευση για μικρούς και μεγάλους σε σχολές ιστιοπλοΐας τριγώνου, windsurfing, σκαφών Lightning, ανοικτής θαλάσσης και καταδύσεων.