ΝΑΟΒ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟΒ

ΝΑΟΒ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟΒ