Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Απολογισμός 1-1-2021 έως 31-12-2021
2. Προϋπολογισμός 2022
3. Διάφορες Ανακοινώσεις
4. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ .Σ. θα συνέλθει την Κυριακή 16 Ιανουαρίου την ίδια ώρα στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ» Κ. Καραμανλή 18 (Πλησίον Δημαρχείου Βούλας), οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου που είναι ταμειακώς ενήμερα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΝΑΟΒ ΕΤΟΥΣ 2022
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΣ 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ