Φωτογραφίες Αγώνα LASER

  φωτογραφίες Δημήτρης Τσαπέλας