Γενικές Συνελευσεις

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Θέματα ημερήσιας διάταξης : 1. Απολογισμός 1-1-2021 έως 31-12-2021 […]