Πρόεδρος  Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Βασιλειάδης Ηλίας
Ταμίας    Καμαρωτός Κωνσταντίνος

 

Εφορος Λιμένα  Κατέκος  Χριστόφορος
Γενικός Γραμματέας Λούντρας Γιώργος
Έφορος Ανοιχτής Θαλάσσης                         Γιουβάνογλου Θεόδωρος

 

Εφορος Τριγώνου Γκρέτσος Κωνσταντίνος

 

Εφορος Δημοσίων Σχέσεων  Ζαχαριάδης Βασίλειος
Μέλος  Δημαράς Παναγιώτης