ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12,   ΒΟΥΛΑ 16673

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ       Ωρες  Λειτουργίας : 10.00- 14.30 καθημερινά πλην Κυριακής

Τηλέφωνο :  210 8991193

           Fax  : 210 8991189

         email : info@naov.gr