Γουρουνόπουλο 2021 εις μνήμη ‘Σοφίας Αργυροπούλου’

Γουρουνόπουλο 2021

Για σκάφη Καταμετρημένα κατά ORCi και ORC CLUB
Ημερομηνία :  24/10/2021

Γουρουνόπουλο 2021

Γουρουνόπουλο 2021
Γουρουνόπουλο 2021
Γουρουνόπουλο 2021
Γουρουνόπουλο 2021
Γουρουνόπουλο 2021
Γουρουνόπουλο 2021 Γουρουνόπουλο 2021 Γουρουνόπουλο 2021 Γουρουνόπουλο 2021 Γουρουνόπουλο 2021