Απαραίτητα δικαιολογητικά :

-Αίτηση έγγραφης ,
-φωτοτυπία ταυτότητος ,
-2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3×2,5
-1 ψηφιακή φωτό μεγέθους μέχρι 1 ΜΒ .
ΑΙΤΗΣΗ προεγγραφής στην σχολή (σε_WORD).
Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στα μαθήματα ιστιοπλοΐας :

Να γνωρίζει μπάνιο,
Να είναι υγιής όπως δηλώνεται και στην ιατρική βεβαίωση,
Να είναι άνω των 18 ετών.